Predsjednik Skupštine sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore

Event Properties

Event Date 09.10.2020. 12:00h
Event End Date 09.10.2020. 13:00h