Predsjednik Skupštine sa glavnim timom Izborne posmatračke misije ODIHR-a

Event Properties

Event Date 18.08.2020. 11:00h
Event End Date 18.08.2020. 12:00h