- Predrag Sekulić, šef delegacije

Marija Ćatović, članica delegacije

- Milan Knežević, član delegacije

Sanja Pavićević, zamjenica člana delegacije

Ervin Ibrahimović, zamjenik člana delegacije