Saturday, 28 September 2019 16:11

Studijska posjeta Evropskom parlamentu

Zamjenica generalnog sekretara, Marija Mirjačić, sa saradnicima, boravila je u studijskoj posjeti Evropskom parlamentu u periodu 26-27. septembra, organizovanoj za službe parlamenata država Zapadnog Balkana i Turske.

Tema navedene posjete, bila je oblast ljudskih resursa.

Posjeta je koncipirana kao direktna komunikacija, razmjena mišljenja i iskustava sa kolegama iz Evropskog parlamenta, tokom cjelokupnog programa. Učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa dobrim praksama, kao i trenutnim izazovima u radu kolega iz Evropskog parlamenta, ali i da identifikuju potencijalne teme za dalju saradnju.

Program je započet obraćanjem potpredsjednika Evropskog parlamenta, gospodina Fabia Masima Kastalda, koji je dao punu podršku ovom tipu aktivnosti, naglasivši važnost evropskih vrijednosti i standarda kojima bi trebalo da teže države koje žele da budu članice Evropske unije.

Teme o kojima je diskutovano prvog radnog dana su rodna ravnopravnost, sprječavanje zlostavljanja na radnom mjestu, kao i nepristrasnost i neutralnost zaposlenih u parlamentu. Takođe, bilo je riječi i o odnosima između zaposlenih u poslaničkim klubovima i drugim političkim tijelima, koja postoje unutar Evropskog parlamenta, sa službenicima, oblicima organizovanja predstavničkih tijela zaposlenih kao i potencijalnim temama za buduću saradnju Evropskog parlamenta i predstavničkih domova navedenih država.

Drugog dana posjete, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa procesom profesionalnog i ličnog razvoja zaposlenih u Evropskom parlamentu, kao i načinom rješavanja konflikata na radnom mjestu.

Posjeta je organizovana u sklopu programa podrške koje Evropski parlament pruža parlamentima Zapadnog Balkana i Turske, sa ciljem međuinstitucionalnog osnaživanja dalje saradnje.