Wednesday, 29 May 2019 14:46

Održan sastanak generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević i zamjenica generalnog sekretara Marija Mirjačić sa saradnicima učestvovali su na Forumu generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana, koji je, u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), a u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, održan 28. i 29. maja, u Bečićima.

Sastanak je okupio generalne sekretare i predstavnike službi parlamenata Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, koji su tokom dvodnevnog rada razgovarali o jačanju kapaciteta parlamentarnih zakonodavnih i istraživačkih službi, radu tematskih parlamentarnih grupa, kao i primjeni novih tehnologija za efikasnije upravljanje parlamentarnim informacijama i unapređivanje transparentnosti rada parlamenta. Učesnici sastanka predstavili su aktivnosti i događaje koji su obilježili rad njihovih parlamenata tokom prethodne godine, uz osvrt na ključna politička dešavanja i zakonodavne inicijative.

Generalni sekretar Jovićević i zamjenica generalnog sekretara Mirjačić upoznali su kolege sa iskustvima i dobrim praksama u radu skupštinske administracije i sa njima razmijenili mišljenja o izazovima i novim trendovima razvoja u ovoj oblasti. Pomoćnica generalnog sekretara Nataša Komnenić informisala je učesnike sastanka o aktivnostima koje Skupština Crne Gore sprovodi u okviru Edukativnog centra sa posebnim osvrtom na program „Demokratske radionice – Barbara Pramer“, dok je šefica Istraživačkog centra Jelena Ulić predstavila regionalnu bazu istraživačkih radova koja je formirana u cilju efikasnije razmjene informacija i prikupljenih podataka između istraživačkih službi parlamenata Zapadnog Balkana.

Regionalni forum generalnih sekretara dio je Inicijative NDI-a za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana, čiji je cilj pružanje podrške parlamentima u jačanju zakonodavnih, nadzornih i predstavničkih kapaciteta. Forum u Bečićima deseti je sastanak generalnih sekretara pod okriljem ove Inicijative, koju finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju.