Activities of Working Bodies

October 16, 2019

Održan sastanak predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa ambasadorom NR Kine

Razgovarano o zajedničkoj aktivnosti koja se odnosi na kinesku finansijsku donaciju za rekonstrukciju OŠ „Štampar Makarije“
October 16, 2019

Održana 40. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i Inicijativa za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“