Activities of Working Bodies

November 12, 2019

Održan sastanak Odbora za evropske integracije sa delegacijom Parlamenta Republike Češke

Članovi Odbora za evropske integracije upoznali goste sa unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji
November 11, 2019

Održana 65. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.