Activities of Working Bodies

December 05, 2019

Održana 44. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu
December 05, 2019

Održana 49. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Na danas održanoj 49. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotren je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje…
December 05, 2019

Održana 40. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, dogovorio aktivnosti za učešće u projektu Mreža parlamentarnih odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN).